Cesta dlouhým dnem do noci

Divadlo
Vrcholné dílo americké dramatiky, hru Eugena O´Neilla oceněnou Pullitzerovou cenou, uvedeme ve Studiu Beseda v režii Davida Šiktance. Hra, analyzující rozklad lidské osobnosti a rodinných vztahů, byla napsána již roku 1941, ale mohla být vydána na autorovo přání až po jeho smrti. Ve svém „psychoanalytickém dramatu“ totiž Eugen O´Neille vykazoval výrazné autobiografické prvky a odkrývá tak konflikt vlastní rodiny, na morfiu závislé matky, lakomého tvrdého otce i dvou bratrů, kteří stále hledají své pravé místo v životě.
Termíny