Doktorandi ze 4. ateliéru katedry malby a jiných médií na VŠVU v Bratislavě

Výstava
Výstava představí výtvarníky působící na VŠVU v Bratislavě, 4. ateliér pod vedením profesora Ivana Csuadia. Cílem této připravované přehlídky je představit tento ateliér široké veřejnosti, poukázat na jeho kvality a zároveň opět upozornit na velmi vydařenou slovenskou výtvarnou scénu.
Termíny