Divokým Afghánistánem

Volný čas
Od pádu Tálibanu v roce 2001 je Afghánistán závislý na vnější pomoci. Vzhledem k všudypřítomné chudobě má země stále velmi daleko k uspokojivé životní úrovni a plně fungujícím státním institucím. Deset let trvalo, než byla vytlačena sovětská vojska, pak bojovaly jednotlivé frakce vzbouřenců mezi sebou, než zemi ovládl v roce 1994 Tálibán. V zemi bylo uplatněno islámské právo šaría včetně poprav, kamenování a bičování. Američany vedená koalice s Tálibánem bojuje v Afghánistánu od roku 2001. Vystřídalo se zde několik kontingentů, včetně asi 2800 českých vojáků. Čtyři dobrodruzi však chtěli poznat Afghánistán na vlastní oči, bez senzacechtivých reportérů. V květnu 2012 tak strávili prázdniny v Afghánistánu, jen s batohy. O cestě z Havířova do Afghánistánu a zpět přednáší Pavel Kadlec.
Termíny