Rodina optikou dnešní doby, spolu nebo vedle sebe...

Volný čas
PŘEDNÁŠKA / / Mgr. Barbora Hendrychová – klinický psycholog, pedopsychiatrické oddělení Přednáška je zaměřena na funkci rodiny v dnešní době, na vliv rodiny na fungování jednotlivých členů a na detekci negativních dopadů v případně dysfunkčního rodinného systému. Jednotlivé výchovné styly budou popsány na konkrétních případech. Zároveň bude zdůrazněn význam kooperace mezi jednotlivými členy rodiny.
Termíny