Ať jste student či hledáte práci, v Ostravě zjistíte, jak na to

Kurzy, vzdělání, konference

Zastoupení Evropské komise a Europe Direct Ostrava poradí,
jak vycestovat za prací či studiem do zemí EU

Již 6.–7. 12. 2013 proběhnou v Ostravě hned dva významné veletrhy zároveň: veletrh studia Učeň, středoškolák, vysokoškolák a veletrh pracovních příležitostí JobFair Ostrava!!!. Konají se ve stejném pavilonu na Výstavišti Černá louka a oba jsou zdarma. Zastoupení Evropské komise v ČR a Europe Direct Ostrava si nemohou nechat ujít unikátní příležitost, jak přiblížit návštěvníkům veletrhů možnosti práce či studia v Evropské unii.

Největší veletrh školství v Moravskoslezském kraji, Učeň, středoškolák, vysokoškolák, se každým rokem stává přehlídkou učilišť, středních, vysokých a jazykových škol a školských zařízení. V rámci jediné akce se představí více než 100 vzdělávacích institucí, ukázky řemesel a technických oborů, které v dnešní době opět získávají na oblibě, semináře, poradny a jiné zajímavosti jak pro studenty, tak i pro pedagogy. Nad veletrhem převzal záštitu Moravskoslezský kraj.

První ročník Veletrhu pracovních příležitostí JobFair Ostrava!!! pak seznámí návštěvníky s novinkami na trhu práce, možnostmi stáží, získávání praxe, brigád či trainee programů. Například student střední školy tak získá kompletní informace o nabídce vysokoškolského studia, možnosti stáží v jeho průběhu i brigády na jediném místě.

V letošním roce se záběr obou veletrhů neomezí pouze na Českou republiku. Díky účasti Zastoupení Evropské komise v ČR a jeho lokálního partnera – informačního centra Europe Direct Ostrava – se studenti dozvědí vše potřebné o tom, jak vycestovat za studiem do zemí Evropské unie nebo jak uspět v silné mezinárodní konkurenci a absolvovat stáž či dokonce rovnou získat zaměstnání přímo v institucích EU. Takováto zkušenost se totiž stává na trhu práce neocenitelnou konkurenční výhodou!

Na stánku budou po celé dva dny k dispozici zástupci informačního střediska Europe Direct Ostrava a Evropského úřadu pro výběr personálu (European Personnel Selection Office – EPSO), dalšího partnera Zastoupení Evropské komise v ČR, tak aby společně podali opravdu ucelený balíček informací a student již nemusel pracně hledat na mnoha různých místech. Stánek, který návštěvníci najdou v části Učeň, středoškolák, vysokoškolák pod č. 269, pak doplní přednášky odborníků z jednotlivých institucí:

 

Pátek 6. 12., 11:00–11:20, Přednášková místnost

„EU Careers – Kariéra v evropských institucích“

Eliška Boudová, EU Careers Ambassador

Vnímáte zaměstnání v orgánech Evropské unie jako osobní naplnění a možnost atraktivní a dobře honorované práce? Evropský úřad pro výběr personálu (European Personnel Selection Office – EPSO) zodpovídá za předvýběr zaměstnanců pro orgány a agentury Evropské unie (Evropský parlament, Rada, Evropská komise, Soudní dvůr, Účetní dvůr, Evropská služba pro vnější činnost, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Evropský inspektor ochrany údajů či Evropský veřejný ochránce

práv), na jehož základě pak každý orgán nabírá nové pracovníky. Zjistěte své možnosti a přijďte se představit.

 

Pátek 6. 12., 14:00–14:20, Přednášková místnost

„Zapoj se i ty!“

Koordinátor Europe Direct Ostrava

Informační středisko Europe Direct Ostrava je unikátním projektem spojující Ostravský informační servis a informační středisko EU – Europe Direct. Informuje o aktualitách Evropské unie, pořádá workshopy, semináře, přednášky a jeho úkolem je také přiblížit občanům někdy obtížně srozumitelné záležitosti týkající se Evropské unie. Všechny služby jsou poskytovány zdarma. Na přednášce se dozvíte podrobnosti o programu Erasmus, podporujícím zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů a pedagogů, o Evropském portálu pro mládež (European Youth Portal) i o možnostech stáží absolventů v institucích EU.

 

Sobota 7. 12., 11:00–11:20, Přednášková místnost

„EU Careers – Kariéra v evropských institucích“

Eliška Boudová, EU Careers Ambassador

Europe Direct Ostrava

 

„Po pražském veletrhu práce Profesia days a brněnském veletrhu pomaturitního studia Gaudeamus jsou pro nás ostravské veletrhy další příležitostí, jak se přiblížit občanům a ukázat jim, že hranice státu již dávno nejsou překážkou pro získávání studijních či pracovních příležitostí. Naopak ti, kteří se nebojí za zkušenostmi vycestovat, získávají významnou životní zkušenost i konkurenční výhodu na trhu práce. Evropská unie si cení znalostí a dovedností a rádi přivítáme šikovné studenty či zaměstnance v našich řadách. Z tohoto důvodu a také proto, abychom běžnému občanovi přiblížili význam a fungování institucí EU, se s potěšením zúčastníme i této významné regionální akce,“ komentuje účast Evropské komise na veletrhu Martin Stašek, tiskový mluvčí Evropské komise – Zastoupení v České republice.


Termíny