Bílinské Vánoce

Hudba
Vystoupí Vladimír Hron, Jitka Zelenková, Roman Vojtek a pěvecký sbor ZUŠ Bílina.
Termíny