Slavnostní předání Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje

Volný čas
Slavnostní předání Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje pro autory děl popularizujících problematiku handicapovaných občanů a podporujících myšlenku jejich společenské integrace.
Termíny