LETEM SVĚTEM UMĚNÍ FRANCIE

Hudba

Vystoupí žáci hudebního oboru a Literárně dramatického oboru ZUŠ Evy Randové na danou tématiku.

Termíny