Putování za tradičními řemesly regionu

Putování za tradičními řemesly regionu Kapacita exkurze plně zaplněna! Auf Entdeckungsreise zu Traditionellen Handwerkerk dieser Region Program: · Komentovaná prohlídka musea damašku a froté v Groβschönau. · Komentovaná prohlídka mlynářského musea s expozicí lidové tvorby ve Waltersdorfu. 18. 1. 2014 Odjezd z Krásné Lípy od Domu Českého Švýcarska v 13:00, předpokládaný návrat v 18:00. Po domluvě možnost přistoupit i na dalších místech ve směru jízdy. Exkurze včetně dopravy je pro přihlášené zdarma. K dispozici bude překladatel. Kapacita omezena! Nutný platný cestovní pas nebo OP s sebou! Kontaktní osoba: Bc. Kristýna Hofmanová, kristyna.hofmanova@ceskesvycarsko.cz, (0042) 777 819 188 Odborná exkurze je spolufinancována z dotačního programu Cíl 3/ZIEL 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Ekologická výchova pro všechny generace, 100142623     Programm: · Geführte Besichtigung im Deutschen Damast- und Frottiermuseums Grossschönau · Geführte besichtigung im Volkskunde- und Mühlenmuseums Waltersdorf 18. 1. 2014 Abfahrt ab Krásná Lípa vom Haus der Böhmischen Schweiz um 13 Uhr, voraussichtliche Ankunft um 18 Uhr. Nach gegenseitiger Absprache ist es möglich, auch an anderen Standorten zuzusteigen. Die Fachexkursion ist für alle Teilnehmer gratis. Die Kapazität ist begrenzt!   Kontaktperson: Bc. Kristýna Hofmanová, kristyna.hofmanova@ceskesvycarsko.cz, (0042) 777 819 188 Fachexkursion ist mitfinanziert aus Dotationprogramm Cíl3/ Ziel3 zur Förderung zur Grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007-2013 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik. Umweltbildung für alle Generationen, 100142623    

Termíny