5chalanov.sk

Divadlo
Hra na téma okouzlení hrdiny virtuálních počítačových her, televizními a filmovými superhrdiny, ale i problematika odpozorovaných rodinných stereotypů z chování rodičů a otázky xenofobie a sexuální diskriminace.
Termíny