Všichni svatí prozpěvují

Hudba
Adventní koncert souboru staré hudby CALATA z Ostravy. V programu zazní původní starobylé písně a novodobé koledy (od chorálů po spirituály).
Termíny