Vánoční melodie Severočeské Harmonie Štětí a mažoretek KS Štětí

Hudba
Dirigent: MgA. Jiří Lhotský, vedoucí mažoretek: Tomáš Mikulský.
Termíny