Křeslo pro Milana Steindlera

Volný čas
Večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček.
Termíny