Zdeněk Pešánek - Slavnosti světla

Volný čas
Osobnost výjimečného umělce světového významu, který již ve třicátých letech pracoval s neony, a má mnoho následovníků mezi umělci 2. poloviny 20. století (Dan Flavin, François Morellet, Jan van Munster), představí Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy.
Termíny