Radůza + kapela

Hudba
Její hudba vychází částečně z chansonu, ale největší díl inspirace čerpá Radůza z folkloru a nálady městských odrhovaček.
Termíny