Světáci

Volný čas
Hraje DIVADELNÍ SPOLEČNOST HÁTA - Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček, Martin Zounar, Mahulena Bočanová, Olga Želenská, Ivana Andrlová, Miriam Kantorková, Jan Přeučil, Petr Gelnar a Pavel Vítek.

Termíny