Akademie III.věku - 2014 - 20.ročník

Volný čas
Jsou zváni všechni, kteří souhlasí s tím, že touha po vědění nekončí s přibývajícími léty k zápisu do 20. ročníku celoročního vzdělávání Akademie III. věku –2014, zaměřeného na vzdělávání a zdravý životní styl nejen pro seniory. Citát: „Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.“ Aristotelés ze Stageiry. Přednášky se konají vždy v 15.00 hod. v konferenčním sále knihovny v určeném termínu, pokud není uvedeno jinak. Další aktivity nejen pro seniory jsou vždy předem oznámeny. Hudební akademie pokračuje dle programu. Další vzdělávací cykly a přednášky budou oznámeny vždy předem v Akademii III. věku.

Termíny