Když múzy nemlčely

Volný čas
Mozaika dějin města Kroměříže. Pod tímto názvem se skrývá cyklus přednášek, které pro Vás připravily tyto instituce Knihovna Kroměřížska p. o.; Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Kroměříži a Muzeum umění v Olomouci. Přednášky se budou týkat historie města Kroměříže a představena bude nejen renesanční a barokní Kroměříž, ale i pýcha biskupa Castelcorna, Salla terrena, sbírky grafik, kreseb, knihovna a archiv. Připraveno je 10 přednášek tohoto cyklu. Začínáme v lednu a budeme pokračovat po celý rok.

Termíny