Adventní zastavení

Volný čas
Beseda s veselským děkanem Mons. Václavem Vrbou.

Termíny