Maloměstské klepny

Divadlo
Divadelní představení frašky o čtyřech dějstvích od Karla Sabiny, kde se hravou a veselou formou představují základní lidské neřesti, jako závist, pýcha, pokrytectví a přetvářka.
Termíny