Archetypová astrologie

Volný čas
Beseda pro zájemce o hlubší porozumění současné západní astrologii, pěstované v duchu psychologie C. G. Junga. Tento večer je otevřen všem, ale především je určen pro zájemce o systematičtější studium základů astrologie formou volně pojatého kurzu, o jehož podobě bude možno na závěr programu rovněž diskutovat. Večerem provází Petr Lisý.
Termíny