2. adventní neděle

Volný čas
Vánoční minitržiště, koledy, koncerty: pěvecký sbor ZŠ Týnec (15.00), flétnistky ze ZŠ (16.00).
Termíny