Večer Cinepuru: Bollywood

Volný čas
Speciální program uspořádaný ve spolupráci s časopisem Cinepur. Procházka oblíbeným a lákavým fenoménem současného filmu za doprovodu dvojice filmových historiků: Šárka Gmiterková představí systém bollywoodských hvězd (samozřejmě nevynechá ani indickou superstar Shahrukha „King“ Khana) a Miroslav Libicher přiblíží podobu hudebních scén v bollywoodských filmech (jejich historii, význam, ale i pozoruhodné marketingové využití).
Termíny