Koření s vůní dálek i domova

Výstava
Setkáváme se s ním každodenně. Je částí našeho života, ačkoli je většinou ani nevnímáme. Snad žádný jiný svátek není spojen s vůněmi tak jako Vánoce.
Termíny