Nyní a navždy / Sedlák kavalír

Hudba
Večer hudebního ředitele opery Jihočeského divadla, dirigenta a skladatele Maria De Rose, v němž ve světové premiéře nejprve zazní jeho scénická kantáta „… et nunc et semper …“ (Nyní a navždy) pro sóla, sbor a orchestr. Toto dílo - za přispění rovněž baletu JD - chce být zázračným propojením lidské lásky a duchovní oddanosti. Ve druhé části večera pak nabídneme kompletní scénické provedení jednoaktové opery Pietra Mascagniho Cavalleria rusticana (Sedlák kavalír), která je základním kamenem italského verismu a patří mezi nejkrásnější a nejhranější světové opery. Inscenaci spojuje věčné téma vášnivosti a pravdivosti nejsilnějších lidských citů.
Termíny