Interpretační praxe osvojením si kompozičních zručností v rámci různých uměleckých pohledů

Volný čas
Různé umělecké pohledy poskytne pětice tanečních pedagogů. Jednotlivá témata lekcí poskytnou ucelený obraz kompozičních praktik. Záměrem lektorů je rozvíjení pohybových kvalit ve vztahu k času, hudbě, prostoru, sobě samému, partnerovi a ke skupině, s cílem jednoty kompozice. Ke zvládnutí kompozičních zručností přistupuje každý z lektorů odlišně, ale ve vzájemné symbióze – prací s elementy pohybu podle Labana, rozlišováním akce – reakce a vytvářením kontrastu, somatickými cvičeními a aktivním pozorováním, schopností naslouchat, následovat a vést svůj nebo partnerův pohyb, schopnosti vytvářet taneční gesto v souhlase s obsahem taneční hry a hudební předlohou, resp. přímé hudební improvizace. Jednotícím prvkem jednotlivých seminářů je aktivní hudební spolupráce s hudebním skladatelem a klavíristou Pavolem Rinowski. Lekce jsou ve spolupráci s hudbou - live, v rámci improvizačních technik s nástrojovým aparátem: klavír, audio produkce, live akustické projekce, perkuse.
Termíny