Gaudeamus VŠE v Praze

Hudba
Lidové písně a tance z různých regionů Čech, ale také příběhy a obrázky vyprávěné zpěvem a pohybem.
Termíny