Baletní škola Jána Nemce

Divadlo
Představení klasického baletu Baletní školy Jána Nemce. V posledních letech se škola rozrostla; věkovému rozpětí se přizpůsobuje i koncepce představení.
Termíny