Barborky na Hrádku

Volný čas
Tradiční vánoční jarmark, ukázky řemesel, zvykoslovná dílna pro veřejnost.
Termíny