Výstavy v městské knihovně

Výstava

Výstava fotografií PeadDr. Jana Říhy

Fimo – výstava výrobků z fimo hmoty Ireny Valentové

Šikulov.cz – výstava výrobků Petry Pavlíkové (šperky, …)

Zima už je tu – výstava prací žáků Speciální ZŠ v Pelhřimově

Termíny