Pověsti a skutečné události na úsvitu českých dějin

Volný čas
Přednáška Renaty Fučíkové, autorky a ilustrátorky knihy Ludmila, Václav a Boleslav. Přemyslovci očima mnicha Kristiána. Přednáška bude doplněná o promítání ilustrací Renaty Fučíkové.
Termíny