Berlin experimental

Film
Ojedinělá příležitost seznámit se s u nás převážně nikdy neuvedenými díly berlínských filmových avantgardistů – od doby císařství před první světovou válkou až do pádu berlínské zdi.
Termíny