Vlasta Žáková: Friday Night Highlights

Výstava
Tvorbu slovenské umělkyně Vlasty Žákové (1981) charakterizuje práce s textilem a netypicky použitá technika vyšívání. Její program je založený na rozšiřování možností této techniky a potažmo integraci do oblasti volné obrazové tvorby. Vyšívané obrazy v jejím podání celkem postrádají příbuznost s textilním navrhováním anebo designem – jak to bývá ve výtvarné tvorbě podobného zaměření zvykem. Práce jsou z formálního i obsahového hlediska blízké spíš aktuálním tendencím v malbě a kresbě. Námětovým zdrojem je nejčastěji to, co se ji bezprostředně dotýká: výjevy z běžného života, útržky ze zažitých událostí, příběhy místy propletené se symbolickými či fantazijními prvky. V jedné části tvorby parafrázuje formy tradiční výšivky, která v minulosti měla hlavně dekorativní a výchovnou funkci. V typických oválných rámech a na ozdobných polštářcích však nenajdeme morality, žánrové výjevy anebo naivní květinové ornamenty. Žáková do nich ironicky přešívá přeexponované záběry z divokých mejdanů, fotografie popíjejících kamarádů, momenty „dekadentní“ zábavy – jednoduše obrázky, které by si naše babičky „za rámeček“ nedaly. V jiné poloze se zaměřuje více na vlastnosti zpracovaného materiálu – v abstraktních krajinách vyskládaných z kusů látek místy zasahuje do prostoru, vždy se však snaží zůstat v mezích závěsného obrazu.
Termíny