Velký mechanický betlém

Výstava
Výroba a stavba betlémů, typická především pro horské a podhorské kraje, byla spojena s podomáckou výrobou, zejména zpracováním dřeva a řezbářstvím. Naproti tomu bohaté, zemědělské kraje jako např. Haná, jsou na lidové betlémy chudé. Přesto i zde najdeme betlémské soubory nebo jejich torza, instalované většinou v kostelech, které mají dokumentární a uměleckou hodnotu. Kromě několika málo dřevěných patří většina z nich sériové produkci, kdy byly figurky lisovány z terakoty (pálené hlíny) nebo sádrové směsi, jako kopie dřevořezových originálů. Náleží k nim také 3,5 m dlouhý a 1,5 m vysoký betlém s horskou krajinou, betlémským městem a jeskyní, který byl původně instalován v kostele sv. Kateřiny v Prusinovicích. Mechanismus uvádí do pohybu figurky postav kolem betlémské jeskyně, větrný a vodní mlýn a v celé scenérii jeskyně a města Betléma se střídá den a noc, vychází a zapadá slunce a vychází měsíc pod hvězdnou oblohou
Termíny