Tvoříme jinými smysly

Výstava
Prezentační a prodejní výstava výrobků nevidomých a slabozrakých občanů Karlovarského kraje.
Termíny