Pocta Rumplerovi

Volný čas
Zvídaví Tachováci dnes již vědí, že město mělo kdysi vyhlášeného malíře Franze Rumplera. Před časem se dokonce na jeho rodný dům vrátila pamětní deska. A právě zde, naproti podniku Český les v ul. B. Němcové, se účastníci v den mistrových hypotetických 165. narozenin sejdou ke krátké vzpomínce. Bude vzpomenuto nejznámějších obrazů a nakonec položen na pamětní desku symbolický věneček. Poté se k dalšímu programu, promítání nového DVD Rudolfa Tomšů, účastníci přesunou do muzea. Kromě promítání onoho DVD (s názvem Velmi opožděná vernisáž) budou v refektáři k vidění také některé mistrovy obrazy a též Cena Franze Rumplera, ocenění v rámci Trienále neprofesionální výtvarné tvorby.
Termíny