Burjatský buddhismus

Film, Krátký film
Dokument líčí proměny burjatského tibetského buddhismu od jeho příchodu z Tibetu, potažmo z Mongolska, přes zápas s místním šamanismem a stalinistické represe do dnešní doby. Dokument používá výpovědí burjatských šamanů i lámů a učenců z university v Irkutsku a Ulan Ude. Byl natočen v obnovených klášterech v Burjatsku a na velkém festivalu v klášterním komplexu Aginskoje. To vše na pozadí kulis Bajkalského jezera a místních svatých hor. Režijní linií dokumentu je touha každého národa po identitě, kterou dnešní Burjati, zklamaní desítkami let soužití s komunistickou ateistickou diktaturou, hledají ve svých starých náboženských tradicích.
Termíny