1150. Výročí Cyrila a Metoděje

Volný čas
Městská knihovna a Římskokatolická farnost Bystré pořádá besedu s Tomášem Petráčkem.
Termíny