Počítání času na březích Pacifiku

Volný čas
Kalendáře, svátky a oslavy starých Mayů a Číňanů. Přednáška a následná diskuse PhDr. Ľubici Obuchové a Mgr. Zuzany Marie Kostićové, Ph.D. o počítání času, kalendářích, svátcích a oslavách v Mezoamerice a východní Asii.
Termíny