Praha industriální éry - stále přítomná i mizející

Volný čas
Mezi dvěma břehy (regulace Vltavy mezi Holešovicemi a Karlínem s Petrskou čtvrtí). Jádrem přednášky bude proměna části holešovického meandru od poloviny 19. do 80. let 20. století daná snahami o splavnění řeky a lepší hospodářské využití jejích břehů. Popsány budou nejen úpravy toku Vltavy, ale též jejich dopad na urbanismus navazujících městských čtvrtí. Přednáší Ing. arch. Radim Gabor.
Termíny