Jiří Kubový

Volný čas
Beseda s výtvarníkem spojená s projekcí jeho díla a křtem katalogu.
Termíny