Popelka

Divadlo
Klasická lidová pohádka založená na prvcích improvizace a na přímé spolupráci s dětmi. Dětem, a nejenom jim, přináší improvizované hraní nejen známou pohádku, ale i možnost aktivně se do děje zapojit. Protože - co mohlo být hezčího, než když rodiče, nebo nějaký hodný strýček, dětem po nedělním obědě místo zapnutí televize vytáhli loutkové divadlo, počkali až se sejdou sousedovi děti a začali hrát nějakou tu pohádku.
Termíny