Jiří Toman

Výstava
Jiří Toman (1924 – 1972) se stal jedním z mála regionálních umělců, který výrazně přesáhl hranice svého kraje. Rodné Pardubice se staly hlavním tématem jeho fotografické tvorby, ale také tísnivě prožívaným omezujícím faktorem jeho všestranného talentu a možností uplatnění.
Termíny