Hledá se nový Picasso

Volný čas
Všichni mladí umělci jsou zváni s rodiči a prarodiči, příbuznými, přáteli a kamarády. Výtvarná soutěž "Hledá se nový Picasso" je výtvarná soutěž kreseb, koláží a malování pro děti zaměstnanců Stapro Group.
Termíny