Střípky vánoční

Výstava
Vánoční výstava – nejvýznamnější předvánoční a vánoční dny, betlémy, zvykoslovné předměty, štědrovečerní stoly a další.
Termíny