Komentovaná prohlídka výstavy obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách

Volný čas
Výstavou provází její kurátor Petr Jindra.
Termíny