Tomáš Zahrádka: Dědeček

Volný čas
Prvotina Tomáše Zahrádky, doprovázená ilustracemi respektovaného fotografa a výtvarníka Jiřího Stacha, nás zavede na jedno zvláštní místo, kde čas plyne nějak jinak a lidé jsou tu také tak trochu jiní. Moudrý dědeček rozumí ptačí řeči, ukazuje mrakům, kudy mají plout, ale hlavně umí dobře poradit. Ve třech pohádkách se s dědečkem setkávají postupně listonoš, král se svými rádci nebo car, který je napůl stroj a dědeček jim uvaří čaj, pomáhá i léčí. V tajuplné atmosféře dědeček odlétá na šlapací vzducholodi se třemi stromosprávci na neznámé místo země podle mapy ukryté v dřevěné kostce.
Termíny