Svět tajemných Baltů. Cesty bohů – od sv. Vojtěcha po Jagellonce

Výstava
Hlavní cíl výstavy je veřejnosti přiblížit u nás málo známou kulturu a historii geografického prostoru Pobaltí (Litva, Lotyšsko, Estonsko, Polsko) a jejich vztahy k českým zemím od 5. do 16. století. Druhou částí výstavy bude představení tohoto regionu z pohledu archeologie od nejstarších stop po osídlení po ranný středověk s akcentováním specifického kulturního vývoje.
Termíny