Křeslo pro Marcelu Holanovou

Volný čas
Večerem provází Jiří Vaníček, zpěv M. Holanová. Křest knihy Můj život.
Termíny