Vánoční koncert - Podnikový dechový orchestr Škoda auto MB

Hudba
Dirigují: Kamil Mezihorák a Stanislav Horák. Hosté večera: Miroslav Kejmar – trubka, Petr Pavlíček - hoboj.
Termíny